Kontaktskjema
Trykk på ikonet over.
Vår adresse:
Norge: Ila Alle 72, 1605 Fredrikstad
Mobil: (+47) 41 42 20 20
Spania: Carrer Montserrat Caballé 14, viv. 13, La Marina
Login form
Sorry, User can NOT register!

Kjøpsprosedyre for bolig i Spania

Kjøp av bolig i Spania gjort enkelt:

I hovedtrekk foregår en kjøpsprosedyre i Spania slik;

1. Avtale
Man skriver sammen med selger en reservasjonskontrakt, evnt. Depositum avtale. Og betaler avtalt beløp (Depositum €3-6’000 eller 10% er vanlig for nye boliger). Avtalen signeres og er bindende for begge parter, og inneholder alt essensielt vedr. eiendom, betaling- og overtakelsesvilkår for eiendommen.  Selger tar bort eiendom fra markedet, og vil innen 8-14dg skaffe tilveie all dokumentasjon fra eiendomsregistre etc.

2. Fullmakt
Det utstedes en fullmakt til advokat, hvor personen kan representere deg som kjøper i alle henseende. Fullmakt må signeres på nærmeste tinghus (Notarius Publicus), her i Norge (må da sendes rekommandert til advokat i Spania), eller direkte i Spania. NIE (spansk personnummer) bestilles.

3. Skjøte
Kjøper og selger (eller deres representant) møtes og skriver under på overtagelse av eiendommen. Resterende beløp betales, og nøkler og bolig er nå kjøpers eiendom. Er det i en byggeprosess og ikke beboelig enda, er det mest vanlig at beløpet delt i flere andeler, hvor siste innbetaling er når overtagelse er mulig.  

4. Registrering

Når skjøtet er skrevet under, betales alle omkostninger, avgifter og skatter. Kjøpet blir nå registrert i det kommunale eiendomsregisteret.

Alt klart, og du er nå eier av en bolig i Spania.

Vi hjelper deg også etter kjøpet selvfølgelig!
Vi kan gi gode råd og tips til TV, internett, møbelbutikker etc. Advokater hjelper til med å sette opp et eventuelt testamente, selvangivelse med mer

Det finnes mange eiendomsmeglere og agenter, og kjøp og salg er grundig regulert gjennom det spanske lovverket.

Kjøpesummen er gjennomgående en fast pris i Spania. Det er entreprenør/selger som setter prisen, boligene blir solgt etter «først til mølla» -prinsippet, og «Norske» budrunder praktiseres ikke Spania.

Lik pris hos alle
Vurderer man et prospekt som er til salgs hos flere tilbydere, er det entreprenørens prisliste som er førende – og altså lik pris hos alle som har eiendommen i sin portefølje. Så enhver megler i Spania, har den samme pris som meglere i Norge på samme bolig. Det hjelper derfor lite å «shoppe» rundt, prisen er og skal være lik for alle, hos alle (de seriøse tilbydere vel å merke!). 

Prisdifferanser hos meglere
Er det prisdifferanse på noen tilbydere av bolig i Spania, kan det rett å slett være at prisen er blitt justert av selger, men at noen meglere eller agenter ikke har fått oppdatert dette enda.
Det vil uansett være selgers «nye» pris som gjelder.
Eller at det er et kompleks med boliger med forskjellige egenskaper, og forskjellig pris. Og hvis noen av de rimeligste er solgt, er ikke de tatt bort fra pris fra/til oversikten. 
Vi i Sydenleiligheter vil gjøre vårt ytterste for å hele tiden ha den korrekte pris på alle prospekter, og vi tar bort «fra pris» fortløpende, hvis denne ikke lenger er tilgjengelig! 
Useriøse meglere kan derimot legge til % på salgspris som ekstra påslag!

Sydenleiligheter tar selvfølgelig inget påslag på selgers pris, eller kjøps-hjelpen vi tilbyr!

Meglere/Agenter
En annen spesiell ting ved å kjøpe bolig i Spania er også at hvis man har gått på visningsrunde selv,  snakket med utbyggers representant på stedet eller via mail/tlf, eller kanskje truffet en lokal megler som man har sett på bolig sammen med? Og oppgitt sitt navn…..så er man relativt låst til dette firmaet.

(man skriver seg ofte opp hos selger ved visning, og hvem som brakte deg dit).

Ønsker du senere i prosessen å gjøre kjøpet via en annen f.eks. en Norsk boligformidler av Spanske boliger, på grunn av språk, trygghet etc., er derfor megler #2 dessverre forhindret i å hjelpe deg med dette. 

Depositum
Det er vanlig å betale et depositum, eller en reservervasjonskontrak i forkant (fra €3-6.000 eller 10%) som reserverer boligen slik at denne ikke blir solgt til andre. Dette skyldes at i Spania kan det være flere eiendomsmeglere som markedsfører samme bolig – såkalt «multi listing». Selgeren tar da bort eiendommen fra markedet.

Reservasjonstiden er oftest på mellom 8-10 dager. I denne periode innhentes all dokumentasjon fra eiendomsregister etc. Depositumet/reservasjonsbeløpet motregnes sluttsum, hvis du som kjøper trekker salget, vil ikke dette beløpet tilbakebetales.

Tilgjengelig i markedet
Vi i Sydenleiligheter, har den fordelen at vi ikke er «bundet» opp av én meglers boliger, men vil kontakte alle de seriøse aktørene som selger boliger i Spania når kunder ber om spesifikke tilbud, og får derfor tilgang til stort sett alt som er tilgjengelig på markedet i området som ønskes.
Vi har dog noen ufravikelige krav til Spanske meglere/utbyggere som selger nye boliger som enda ikke er ferdigstilt.

De MÅ tilby bankgaranti for ferdigstillelse!!

For våre kunders sikkerhet og  vår egen trygghet, ønsker vi ikke å komme i samme situasjon som mange gjorde for noen år tilbake (og nå senest under Covid-19), at boliger blir måneder og år forsinket, eller i verste fall at utbygger går konkurs. Kjøper står da igjen med ….ingenting ☹

Kostnader ved kjøp av bolig i Spania

Ved kjøp av en bolig i Spania vil det tilkomme kostnader utover selve kjøpesummen. I all hovedsak dreier dette seg om skatter og avgifter til myndighetene, og de kan variere noe i størrelse alt etter hvilken kommune boligen ligger i.


På oppgitt kjøpesum tilkommer noen kostnader;

For enkelhets skyld pleier vi å si at det tilkommer ca 12-14% på den opprinnelige kjøpesummen på nybygg, og 10-12% på brukte.


Regnestykket kan bli som følger:

Ved et kjøp av ny bolig i Spania til €200.000:

I.V.A (Moms) ca 10%  € 20.000
Notarutgifter ca 0,5%  €   1.000 ca
Tinglysningsutgifter max 0,5%€   1.000 
El- og vannregistrering   reg.€    500 ca
Juridiske utgifter max 1-1,5% €  2.000 ca
Stempelavgift 1-1,2%€  2.000 ca
Registreringskostnad €     700 ca
NIE registrering €       10 ca
  
Totalt   ca €27.210    (13,6% i dette tilfelle)

(Priser varierer etter boligens kostnad og plassering, og hvilket advokat kontor som velges)

OBS:
IVA på forretningslokale eller parkeringsplass er 21% 

Ved et kjøp av brukt bolig i Spania til €200.000:

ITP (Moms) ca 8%   € 16.000
Notarutgifter ca 0,5% €   1.000 ca
Tinglysningsutgifter max 0,5%€   1.000 ca
El- og vannregistrering   overf.€      300 ca
Juridiske utgifter max 1-1,5%€   2.000 ca
Stempelavgift 1-1,2% €   2.000 ca
Registreringskostnad €      500 ca
NIE registrering€        10 ca
  
Totalt   €22.510 (11,2% i dette tilfellet)

 (Priser kan varierer etter boligens kostnad og plassering, og hvilket advokat kontor som velges)

Helt nøyaktig hva % vil bli, er derfor ikke mulig å sette på hver bolig.

En tommelfingerregel er dog;
– Hvor dyrere boligen er, hvor mindre blir %
– Hvor rimeligere boligen er, hvor større blir %
Dette fordi noen kostnader er faste, uavhengig av hva boligen koster.

Sydenleiligheter har forøvrig INGEN påslag for våre tjenester!

Ta kontakt, vi hjelper gjerne til!

kjøpe bolig i Spania

Vær trygg når du skal kjøpe bolig i Spania med Sydenleiligheter

Vi er med i kjøpsprossen fra A til Å;
– Til tanken på bolig i Spania, til nøkler er overlevert, og oppfølgning i
  etterkant.
– Vi hjelper til å finne din drømmebolig, rett sted og type etter det som er
  riktig etter DINE preferanser.
– Er med på visningsturer, henter og bringer til flyplassen i Spania, til
  hotellet vi fritt har innlosjert deg på.
– Er med å bistår direkte til Spansk selger, utbygger eller megler.
– Gir råd vedr. finansiering
– Gir råd og forslag til evnt. kjøp av Forsikring, alarm, bil, møbler, tv,
  internett, strøm og vann eller andre avtaler du måtte ønske.
– Er med til Advokat, for dokumenter, NIE, skjøte, arv etc
– Følger opp med jevnlig status ved nybygg
– Er der når nøklene blir overlevert
– Er der hvis det skulle oppstå noe i etterkant
– Vår bistand koster ingen verdens ting!

Vi og våre partnere i Spania har en unik kunnskap om boligmarkedet i områdene langs kysten, med ofte 30+ års erfaring, og har en prioritert og god kontakt med de forskjellige utbyggere i området.